29 July 2011

Requiescat in Pace, Göran

Fr. Göran Koch-Swahne (1954-2011)

I dina händer, o barmhärtige Frälsare, vi berömmer din tjänare Göran. Erkänn, bönfaller vi ödmjukt dig, ett får av din egen vik, ett lamm av din egen flock, en syndare av dina egna försonande. Emot honom i armarna på din nåd, i den välsignade resten av evig fred, och i det härliga sällskap med de heliga i ljuset. Amen.

Into your hands, O merciful Savior, we commend your servant Göran. Acknowledge, we humbly beseech you, a sheep of your own fold, a lamb of your own flock, a sinner of your own redeeming. Receive him into the arms of your mercy, into the blessed rest of everlasting peace, and into the glorious company of the saints in light. Amen.
Eternal Rest Grant Unto Him O Lord,
And Light Perpetual Shine Upon Him.

Evig vila låta honom o Herre,
Och ljus Perpetual lysa för honom.

For his long time friends who may not know, Goran was diagnosed with a particularly aggressive and fast moving form of prostate cancer. It spread to his bones. He was placed in Hospice care on 26 June.